Podmínky skladování

Skládka inertního materiálu Mníšek u Liberce

  • výkopová zemina – kód odpadu 170405 v ceně dohodou do 150 Kč / tunu

  • beton do 250 Kč / tunu


Doklad o uložení odpadu dle zákona odpadech.


Nepřetržitý provoz!

© 2011 Skládka Mníšek | tel.: 720111516, 602106575 | e-mail: skladkamnisek@centrum.cz